BeologiS je nezavisna logistička kompanija specijalizovana za tailor-made rešenja i usluge u oblastima: međunarodnog transporta i logistike, carinskog posredovanja, magacinskih usluga, distribucije i e-commerce.

Naš pristup poslovanju je da delujemo kao strateški partner našim klijentima, optimizujemo i. razvijamo procese kritične za uspeh njihovog poslovanja kroz ključne oblasti usluga u lancu snabdevanja i e-commerce prilagođene njihovim specifičnim potrebama. 

Glavni cilj saradnje sa klijentima je kreiranje i isporuka logističkih rešenja koja dodaju vrednost povećanjem operativne i troškovne efikasnosti uz potpunu posvećenost. 

Pažljivo pratimo trendove, kritički ih analizirajući koristeći najnoviju informatičku tehnologiju i opremu za razne usluge da bismo održali korak sa današnjim promenljivim okruženjem koje se stalno menja i ponudili rešenja koja kreiraju vrednost.

Beologis

Naš poslovni koncept u fokusu ima klijente i zasnovan je na 6 postulata:

posvecenost

Posvećenost

ekspeditivnost

Ekspeditivnost

kvalitet

Kvalitet

integritet

Integritet

strucnost

Stručnost

poverenje

Poverenje

MISIJA

Negovanje partnerskih odnosa sa našim klijentima za koja ćemo razvijati  jedinstvena rešenja koja će nas izdvajati  I po kojima ćemo biti prepoznati u logitičkoj i transportnoj industriji.

VIZIJA

Pozicioniranje kompanije kao jednog od regionalnih logističkih lidera kroz stalna poboljšanja i inovacije u logističkoj i trgovinskoj industriji koju će kompanije, klijenti prepoznati i koristeći našu ekspertizu i usluge  konstantno unapređivati svoje poslovanje i postizati bolje performance poslovanja.