Šta je zapravo BeologiS 5L?

Naši zadaci: BeologiS je tu da brine o organizaciji ljudi, aktivnosti, informacijama i resursima koji su uključeni u kretanje robe od dobavljača do potrošača. Na ovaj način će svako raditi svoj deo posla za koji je stručan i specijalizovan, što je jedini način za postizanje potpunog kvaliteta poslovanja.

Kompletna logistička usluga koja obuhvata:

 • Komunikaciju i planiranje isporuka sa dobavljačima odmah posle završenog procesa naručivanja
 • Organizaciju međunarodnog transporta i praćenje isporuka u realnom vremenu
 • Obezbeđivanje dokumentacije i izvršenje svih carinskih postupkaka
 • Magacinske usluge svih vrsta i potreba, da se roba prema nalogu vlasnika iste može puštati u slobodni (MP) promet na teritoriji RS ili vršiti reexport na teritoriji drugih tržišta
 • Distribuciju do krajnjeg kupca u skladu sa dogovorom (prodavac-kupac) sa krajnjim korisnikom poštujući sve definisane rokove i datume isporuke.

Briga o lancu snabdevanja sada postaje prošlost! Od prvog do poslednjeg koraka Beologis tim brine da svaki funkcioniše besprekorno i na vreme, dok klijent svoje dragoceno vreme može usmeriti na kvalitetnije obavljanje procesa u drugim segmentima poslovanja.

Benenefiti koji prave razliku su:

 • Ušteda vremena u direktnoj operativnoj komunikaciji sa dobavljačima (izbegava se klijent kao posrednik i na taj način dobijaju tačniji i konkretni podaci koji su potrebni za dalju organizaciju lanca snabdevanja)
 • Informacija koja je dostupna u svakom momentu o robi, njenom statusu i raspoloživosti
 • Pribavljanje sve neophodne dokumentacije za procese carinjenja, reexporta i tranzita robe
 • Sve informacije o robi na jednom mestu, čime se oslobadjaju kapaciteti logistike kod naručioca posla
 • Organizacija i izvršenje distribucije podrazumeva puno poštovanje svih zahteva zaintresovanih strana (klijenta/prodavca i kupca), uz sagledavanje i prevazilaženje svih operativnih izazova
 • Naručilac posla u svakom treutku ima dostupnu informaciju o procentu ispunjenosti isporuke robe od dobavljača u odnosu na narudžbinu sa svim potrebnim podacima o robi (količini, veličinama, narudžbenicama, mesecima isporuke…).