Kompanija BeologiS usluge carinskog zastupanja svojih klijenta bazira na stalnoj preciznosti izrade prateće carinske dokumentacije, kompletnoj komunikaciji sa carinskim organima i brzini finalizacije svih vrsta/oblika carinskih procesa. 

Kompanija BeologiS poseduje mrežu ovlašćenih partnera na više Carinskih ispostava Republike Srbije, a posebno na teritoriji grada Beograda.

Mešoviti logističko-carinski stručni tim kompanije BeologiS u ovoj sferi logističkih usluga poseduje znanja i iskustva za sprovođenje svih carinsko-logističkih radnji kojima se sve robe na uvozu ili izvozu dovode u saobraznost sa zakonskim regulativama (Republike Srbije, EU i svih zemalja u regionu Balkana), a koje prate ovu oblast rada.

Naše usluge

 • Carinsko posredovanje (priprema i obrada dokumentacije, sprovođenje carinskog postupka) u:
 1. uvozu i izvozu robe
 2. reexportu robe (prodaja robe ispod carinskog nadzora)
 • Parcijalna i sukcesivna carinjenja robe
 • Carinsko zastupanje (priprema carinske dokumentacije i posredovanje pred carinskim organima, izrada zahteva i zastupanje u poslovima sa inspekcijskim organima)
 • Granične usluge, prijavljivanje robe i smeštaj u carinsko skladište i carinjenje robe
 • Posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda (sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki)
 • Stručno tumačenje svih carinskih i spoljnotrgovinskih propisa i blagovremeno obaveštavanje klijenata o njihovim promenama
 • Pribavljanje i ispostavljanje prevoznih i drugih dokumenata
 • Sklapanje ugovora o transportnom osiguranju
 • Pribavljanje tranzitnih dozvola
 • Kontrola i plaćanje vozarina, carine i drugih dažbina
 • Izdavanje špediterskih potvrda

Zašto BeologiS?

 • Unikatna rešenja u skladu sa potrebama klijenta
 • Lokalno poslovanje – globalna ekspertiza
 • Efikasnost procesa 
 • Iskusni agenti