Mi smo nezavisni logistički centar sa dozvolama za sve isporuke, tako da dolaze pravo sa granice iz uvoza i odlaze pravo na granicu u izvozu, bez dodatnog odlaska na druge carinske ispostave.

34

23