Organizacija transporta (drumski, vazdušni, pomorski, intermodalni) osmišljena je i pripremljena u skladu sa potrebama kupca. Imamo razvijenu mrežu partnera za transport.

34

30