Zasniva se na maksimalno preciznoj i optimalnoj organizaciji transporta, u skladu sa potrebama svojih klijenta. Kompanija BeologiS poseduje ekskluzivne ugovore sa renomiranim transportnim kompanijama, koje svoje usluge pružaju na teritoriji celokupne Evrope, ali i šire, uz korišćenje svih organizacionih mehanizama i procedura zarad obezbeđenja optimalnih rokova i troškova. S tim da primarno kompanija BeologiS  vodi računa koga angažuje i za koju potrebu, i tako uvek stoji u potpunosti iza posla koji organizuje/izvršava sa neposrednim tj. posednim resursima.

beologis kamion

Organizaciju i izvođenje međunarodnog transporta kompanija BeologiS bazira na:

  • pune utovare vozila (svh vrsta standadnih ili gabaritnih vučnih vozila, kamiona sa i bez prikolice, kombija i pick up vozila) sa ili bez temperaturnog režima
  •  i na zbirni transport roba, gde su u fokusu tranzitno vreme i optimalni troškovi, pored svega ostalog što prati angažovanje specjalizovanog logističkog tima kompanije BeologiS.

Organizacija i pružanje usluge međunarodnog transporta za kompaniju BeologiS podrazumeva sve organizaciono- logističke radnje i potpunu komunikaciju sa svima u lancu - po pricipu izvršenja posla „ključ u ruke“, gde je našim klijentima roba dostupna za dalju obradu sa svom pratećom uredno finalizovanom transportno-uvozno-izvoznom dokumentacijom (carinjenja unutar našeg carinskog ili distribuciju iz našeg komercijalnog magacina).

Višegodišnje iskustvo i odgovorno pružanje usluga međunarodnog transporta je kompaniju BeologiS čvrsto povezalo sa svim dosadašnjim klijnetima i daje joj za pravo da se novozainteresovanim potecijalnim klijentima predstavi kao pravo rešenje za njihove potrebe u ovoj sferi logističkih usluga.