Kompanija BeologiS uslugom Distribucije zaokružuje sve ukupne transportno-carinsko-magacinske logističke procese.

Distribucija je usluga kojom se kompanija BeologiS posebno istče na tržištu. Pod tim podrazumevamo da su sve ugovorene obaveze prema našim klijentima i trećim licima ispoštovane u potpunosti, sve u definisanim operativnim rokovima i sa maksimalno optimizovanim resursima za svaku specifičnu aktivnost.