BeologiS poseduje savremeni novoizgrađeni magacinski prostor

površine 4.000kvm koji sadrži sve potrebne prateće tehničke resurse (polično – paletne regale i utovarno-istovarnu mehanizaciju). Upravljanje i koordinaciju obavlja automatizovani WMS ( specjalno razvijen za potrebe i povezivanje ERP klijenata).

BeologIS magacin

BeologIS magacin

Pored samog objekta (pristupno utovarno-istovarnih rampi, parkinga i pristupnih puteva) kao i svih drugih unutrašnjih savremenih magacinsko-tehničkih resursa kompanija BeologiS poseduje i stručni tim zaposlenih operatera. Tim, koji kroz svoj rad i angažovanje upotpunjuju sve magacinske usluge do visokog profesionalno-stručnog nivoa, a koji je definisan magacinskim procedurama i utvrđenim vremenskim performansima za svaki oblik osnovnih, ali i dodatnih magacinskih usluga.

Logistički centar nalazi se 25 km od centra Beograda, sa kojim je povezan lokalnim transportom.