Logistički centar nalazi se 25 km od centra Beograda, sa kojim je povezan lokalnim transportom.

4

1